Uživatel nepřihlášen
 

 

  

Model kvality školy

Hodnocení 4 oblastí školy

1. Kurikulární oblast školy

Podoblasti:
 • Osobnost žáka, procesy učení a vzdělávání
 • Školní vzdělávací program
 • Osobnost učitele a vzdělávání
 • Učitelovo plánování, realizace a reflexe výuky

2. Kulturní a sociální oblast školy

Podoblasti:
 • Kultura školy a klima školy
 • Spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy

3. Správní a organizační oblast školy

Podoblasti:
 • Plánování ve škole
 • Zdroje (lidské, materiální a finanční
 • Organizace školy
 • Kontrola ve škole
 • Vlastní hodnocení školy

4. Výsledky práce školy

Podoblasti:
 • Hodnocení výsledků vzdělávání ve škole (spojeno s „dalšími výsledky vzdělávání”)
 • Vyjádření efektivity využívání zdrojů (lidských, mentálních, finančních)

Diagnostické metody

1. Kurikulární oblast školy

2. Kulturní a sociální oblast školy

3. Správní a organizační oblast školy

4. Výsledky práce školy